Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "bon frais" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bon frais tatlı rüzgâr

Fransızca » Türkçe "bon frais" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faire des frais masrafa girmek
faire les frais de la conversation konuşmanın konusu olmak
faire ses frais masrafını çıkarmak
faux frais ekstralar, ek harcamalar
frais , fraîche/fre, -ş / adj taze; serin; körpe; (boya) yeni * adv yeni * nm hoş serinlik bon frais tatlı rüzgâr grand frais şiddetli rüzgâr mettre au frais serin yere koymak
/frez / nmpl harç, masraf faire des frais masrafa girmek faire les frais de la conversation konuşmanın konusu olmak rentrer dans ses frais masrafını çıkarmak frais de déplacement seyahat masrafı, yolculuk gideri frais de scolarité okul masrafı, okul parası frais généraux genel giderler frais d'entretien bakım giderleri se mettre en frais masrafa girmek
frais d'entretien bakım giderleri
frais de déplacement seyahat masrafı, yolculuk gideri
frais de scolarité okul masrafı, okul parası
frais émoulu de den yeni çıkmış, yeni bitirmiş
frais généraux genel giderler
grand frais şiddetli rüzgâr
légume frais taze sebze
mettre au frais serin yere koymak
pain frais taze ekmek
rentrer dans ses frais masraflarını karşılamak
se mettre en frais masrafa girmek
avoir des frais masrafa girmek
frais körpe, taze, serin, harcama
frais d' expédition nakliye üçreti
frais d'admission giriş ücreti
frais d'entrée giriş ücreti
frais de déplacement seyahat masrafı, harcırah
frais de justice mahkeme masrafları
frais de scolarité okul ücreti
frais de transaction de change borsa payı