Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "cause principal" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cause principal ana sebebi

Fransızca » Türkçe "cause principal" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
droit principal temel hak
principal , e, aux/preñsipal, o / adj başlıca, ana, en önemli * nm en önemli şey; başöğretmen, okul müdürü proposition principale ana cümle
vaisseau principal ana damar
acteur principal başoyuncu, başaktör
actionnaire principal ana hissedarı
adjoint principal başmuavin
axe principal ana eksen
bâtiment principal ana yapı
canal pancréatique principal Wirsung kanalı, pankreas kanalı
droit principal temel hak
entrepreneur principal ana yüklenici, ana müteahhit
gicleur principal ana jikle, anameme
objectif principal temel hedef
personnage principal başkişi
pilier principal temel direk
plat principal ana yemek
principal anamal, başat, asal, başlıca, temel, esas, asli
raison principal ana gerekçesi
rôle principal başrol
signe principal asıl işaret
sujet principal temel konu
temps principal anazaman
thème principal ana fikir
vaisseau principal ana damar