Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "chargé d'affaire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder

Fransızca » Türkçe "chargé d'affaire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à charge de şartıyla, koşuluyla
à charge de revanche karşılıklı olmak üzere
à la charge işi yeniden ele almak
à ma charge kendi hesabıma
avoir la charge de sorumluluğunu yüklenmek
charge /şarj(Å‘) / nf yük; yüküm, yükümlülük, mükellefiyet; görev; memuriyet; itham, suçlama; (silah) doldurma; saldırma; hücum borusu à charge de şartıyla, koşuluyla à ma charge kendi hesabıma avoir la charge de sorumluluğunu yüklenmek être à charge à qn masrafa sokmak; yük olmak femme de charge kâhya kadın
chargé /şarje / adj yüklü; dolu chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder chargé de cours okutman, öğretim görevlisi lettre chargée taahhütlü mektup
chargé de cours okutman, öğretim görevlisi
charge nucléaire nükleer başlık
être à charge à qn masrafa sokmak; yük olmak
être chargé de lauriers şeref kazanmak
femme de charge kâhya kadın, kalfa
monte-charge /moñtşarj(õ) / nm inv yük asansörü
monte-charge [le] yük asansörü
pli chargé taahhütlü mektup
adaptateur de charge şarj aleti
capacité de charge taşıma kapasitesi
charge itham, sıkı, yük, zimmet, mansıb, şarj, memuriyet
chargé yüklü
charge à blanc kuru sıkı
chargé d'affaires maslahatgüzar
chargé de görevli
charge de cavalerie atlı hücum
chargé de cours doçent, okutman
chargé de cours contractuel sözleşmeli okutman