Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "comme" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
comme /kom / adv gibi, kadar; aşağı yukarı; ne kadar; nasıl; -diği için; iken comme si sanki comme ci comme ça şöyle böyle comme tout çok, pek tout comme tıpkı, aynı
comme gibi

Fransızca » Türkçe "comme" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller comme un gant iyi uymak
arriver comme marée en carême tam zamanında gelmek
arriver comme une bombe ansızın çıkagelmek
comme à l'accoutumée alışıldığı gibi, her zamanki gibi
comme ci comme ça şöyle böyle
comme convenu kararlaştırıldığı gibi
comme d'habitude her zaman olduğu gibi
comme de juste gereği gibi
comme de raison tabiatıyla
comme il faut uygun şekilde, doğru dürüst
comme il vous plaira nasıl isterseniz
comme la foudre büyük bir hızla, şimşek gibi
comme on fait son lit on se couche ne ekersen onu biçersin
comme par enchantement hiç beklenmedik bir biçimde, mucize gibi
comme si sanki
comme si de rien n'était hiçbir şey olmamış gibi
comme tout son derecede
comme un bolide baş döndürücü bir hızla, füze gibi
comme vous l'entendez nasıl isterseniz
considérer comme olarak saymak
courrir comme un dératé tazı gibi koşmak
crier comme un sourd bangır bangır bağırmak
écrire comme un chat kargacık burgacık yazmak
être attendu comme le messie sabırsızlıkla beklenmek
être blanc comme neige kar gibi beyaz olmak