Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "compère-loriot" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
compère-loriot /koñperloryo / nm arpacık
compère-loriot [le] arpacık
compère-loriot arpacık

Fransızca » Türkçe "compère-loriot" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
compère /koñper / nm vaftiz babası; suçortağı
compère [le] vaftiz babası; suçortağı
loriot /loryo / nm sarıasma (kuşu)
compère suçortağı, vaftiz babası
loriot sarıasma, sarıasma kuşu
loriot d'Europe bayağı sarıasma, sarıasma kuşu, sarıasma
loriot masqué kara başlı sarıasma