Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "connaissance de la vie" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
connaissance de la vie hayat bilgisi

Fransızca » Türkçe "connaissance de la vie" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à ma connaissance bildiğime kadarıyla
connaissance /konesañs / nf tanıma, bilme; bilgi; tanıdık, bildik; kendini bilme connaissances nfpl geniş bilgi à ma connaissance bildiğime kadarıyla connaissance de cause bilerek, bile bile de connaissance tanıdık, bildik en connaissance de cause yaptığını bilerek être de sa connaissance tanıdıklarından biri olmak faire connaissance avec qn ile tanışmak prendre connaissance de bilgi edinmek sans connaissance kendinde olmamak vieille connaissance eski tanıdık
connaissance [la] tanıma, bilme; bilgi; tanıdık, bildik; kendini bilme
connaissance de cause bilerek, bile bile
de connaissance tanıdık, bildik
en connaissance de cause yaptığını bilerek
être de sa connaissance tanıdıklarından biri olmak
faire connaissance avec qn ile tanışmak
lier connaissance tanışmak
prendre connaissance de bilgi edinmek
sans connaissance kendinde olmamak
vieille connaissance eski tanıdık
à ma connaissance bildiğim kadarıyla
connaissance aşinalık, haberdarlık, bildik, tanıdık, tanıma
connaissance a posteriori a posteriori bilgi
connaissance absolue salt bilgi
connaissance des temps zaman bilgisi
connaissance émotionnelle heyecani bilgi, heyecansal bilgi
connaissance philosophique felsefesel bilgi, fesefi bilgi
connaissance rationnelle ussal bilgi
connaissance scientifique ilmi bilgi, bilimsel bilgi
connaissance vulgaire halksal bilgi, avami bilgi
en connaissance de cause bile bile lades, bilgince
faire connaissance tanışmak
forme de la connaissance bilginin süreti, bilginin biçimi