Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "départ" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
départ /depar / nm yola çıkma, gidiş, ayrılış, kalkış au départ önce, başlangıçta être sur son départ yola çıkmak üzere olmak
départ start, ayrılış, başlama, gidiş, azimet, kalkış

Fransızca » Türkçe "départ" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au départ önce, başlangıçta
être sur son départ yola çıkmak üzere olmak
faux départ yanlış depar, yanlış çıkış
ligne de départ başlama çizgisi
point de départ başlangıç noktası
poteau de départ başlangıç direği
au départ başlangıçta
départ arrêté durmalı çıkış, tevakkuflu hareket
départ individuel tekli çıkış
départ lancé hamleli çıkış, atılımlı çıkış
dès le départ baştan beri
faux départ hatalı çıkış, yanlış çıkış
grille de départ başlama sırası
ligne de départ başlama çizgisi
point de départ başlangıç noktası
prendre le départ start almak