Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "d'une manière" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
d'une manière bir bakıma

Fransızca » Türkçe "d'une manière" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la manière de gibi
adverbe de manière tarz zarfı, tarz belirteci
c'est une manière de parler sözün gelişi öyle
d'une manière générale genel olarak
d'une manière ou d'autre şu ya da bu yolla, bir şekilde
de cette manière böylece, bu şekilde
de manière à ecek şekilde
de toute manière ne olursa olsun, her halü kârda
manière /manyer / nf tutum, tarz, usul; stil, üslup, biçem; tür, çeşit manières nfpl davranış; numara, cilve adverbe de manière tarz zarfı, tarz belirteci à la manière de gibi c'est une manière de parler sözün gelişi öyle d'une manière générale genel olarak d'une manière ou d'autre şu ya da bu yolla, bir şekilde de cette manière böylece, bu şekilde de manière à -ecek şekilde de toute manière ne olursa olsun, her halü kârda faire des manières numara yapmak, poz yapmak
maniéré , e/manyere / adj yapmacıklı; özentili
par manière d'acquit baştan savma
adverbe de manière tarz zarfı, şekil zarfı, tarz belirteci
d' une manière pratique pratikte
d'une manière générale genel anlamda
d'une manière hautaine mağrurca
d'une manière insistante ısrarcı bir şekilde
de belle manière güzelce
de cette manière bu sayede, böylelikle
de la même manière aynı şekilde
de manière folle manyakça
de manière impitoyable kıran kırana
employer la manière forte zor kullanmak
en aucune manière zinhar
maniéré yapmacıklı
manière üslup, edep, suret, eda, usul, tavır, fason