Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "de nuit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de nuit geceleyin

Fransızca » Türkçe "de nuit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la nuit tombante ortalık kararırken
à la tombée de la nuit alacakaranlıkta
belle-de-nuit /beldõnui / nf bitk. gecesefası
belle-de-nuit [la] gecesefası
boîte de nuit gece kulübü
bonnet de nuit gecelik başlığı
chemise de nuit gecelik
dans la nuit des temps pek eski zamanlarda
durant la nuit gece boyunca, geceleyin
en pleine nuit gecenin tam ortasında
gardien du nuit gece bekçisi
la nuit des temps eski çağlar
les voiles de la nuit gecenin karanlığı
nuit /nui / nf gece la nuit des temps eski çağlar de nuit geceleyin nuit blanche uykusuz gece nuit de noces gerdek gecesi nuit de Noël Noel arifesi nuit et jour gece gündüz, her zaman
nuit blanche uykusuz gece
nuit de noces gerdek gecesi
nuit et jour gece gündüz, her zaman
partir de nuit geceleyin yola çıkmak
pendant la nuit geceleyin
vase de nuit oturak
veilleur de nuit gece bekçisi
vol de nuit gece uçuşu
à la nuit tombante ortalık kararırken
à la tombée de la nuit alacakaranlıkta
abondance de biens ne nuit pas fazla göz mal çıkarmaz