Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "depuis peu" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
depuis peu az önce
depuis peu az zamandan beri

Fransızca » Türkçe "depuis peu" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
depuis /dõpüi / prép -den, -den beri depuis la création yaradılıştan beri depuis lors o zamandan beri depuis peu geçenlerde depuis que -den beri
depuis den, -den beri
depuis la création yaradılıştan beri
depuis longtemps çoktan beri, uzun zamandan beri
depuis lors o zamandan beri
depuis que den beri
depuis toujour oldum olası
depuis itibaren, itibaren -den, den beri, beri
depuis des temps immémoriaux ezelden
depuis le début baştan
depuis longtemps epeydir, çoktan beri
depuis longtemps maintenant ileriden beri
depuis toujours oldum olası