Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "douleur de l'oreille" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
douleur de l'oreille otalji, kulak ağrısı

Fransızca » Türkçe "douleur de l'oreille" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
douleur /dulör / nf acı, ağrı, sızı; keder être dans les douleurs acı içinde olmak partager la douleur de qn derdini paylaşmak
douleur [la] acı, ağrı, sızı; keder
douleur lombaire bel ağrısı
étourdir la douleur ağrıyı/acıyı uyuşturmak
lit de douleur hasta yatağı
partager la douleur de qn derdini paylaşmak
se tordre de douleur acıdan kıvranmak
souffre-douleur /sufrõdulör / nm inv abalı, şamar oğlanı
souffre-douleur [le] abalı, şamar oğlanı
avoir la douleur d'apprendre acı bir teessürle haber almak
causer une douleur ağrıtmak, ağrı vermek, canını acıtmak
douleur sancı, elem, ızdırap, teessür, acışıklık, ıstırap
douleur aiguë can acısı
douleur corporelle vücut ağrısı
douleur corporelle classique yaygın vücut ağrısı
douleur de pieds podalji
douleur musculaire miyalji, kas ağrısı, adale ağrısı
douleur osseuse kemik ağrısı
douleur précordiale prekordial ağrı
envahir par la douleur içine hüzün çökmek
lit de douleur hasta yatağı
noyer dans la douleur acı içinde olmak
pleurer de douleur acı acı bağırmak
ressentir une douleur iç burkulmak
sans douleur ağrısız