Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "du fait de" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
du fait de yüzünden, -den dolayı

Fransızca » Türkçe "du fait de" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller au fait işin esasına girmek, sadede gelmek
au fait gerçekte
bien fait düzgün, biçimli
c'en est fait olan oldu; oldu bitti
c'en est fait de lui hapı yuttu
c'est est fait oldu, geçti
ça ne fait rien zararı yok, önemli değil
ceci me fait plaisir buna sevindim, memnun oldum
cela ne fait rien zararı yok, bir şey değil
comme on fait son lit on se couche ne ekersen onu biçersin
dans le fait gerçekten
de ce fait bundan dolayı
de fait edimli, fiili olarak; gerçekten
en fait gerçekte
en fait de konusunda, hususunda
être au fait de qch den haberi olmak
fait /fe / nm olgu, olay; iş, şey; gerçek aller au fait işin esasına girmek, sadede gelmek au fait gerçekte dans le fait gerçekten de ce fait bundan dolayı de fait edimli, fiili olarak; gerçekten du fait de yüzünden, -den dolayı en fait gerçekte en fait de konusunda, hususunda être au fait de qch -den haberi olmak fait accompli oldubitti fait d'armes savaş başarısı le fait du prince keyfi karar le fait est que gerçek şudur ki mettre au fait bilgi vermek par le fait gerçekten prendre fait et cause pour qn savunmak prendre qn sur le fait suçüstü yakalamak si fait olur, hayhay tout à fait büsbütün, tamamıyla voies de fait zorbalık
, e/fe, fet / adj biçimli, yapılı; olmuş, olgunlaşmış; uygun bien fait düzgün, biçimli c'en est fait de lui hapı yuttu fait pour -e göre, biçilmiş kaftan homme fait olgun adam tout fait hazır
fait accompli oldubitti
fait d'armes savaş başarısı
fait pour e göre, biçilmiş kaftan
homme fait olgun adam
il fait beau hava güzel
il fait froid hava soğuk
il fait mauvais hava kötü
le fait du prince keyfi karar