Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "echelle" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
échelle /eşel / nf el merdiveni; ölçek; çap, ölçü; aşama sırası échelle à l'incendie yangın merdiveni faire la courte échelle yükselmesine yardım etmek sur une grande échelle büyük ölçüde tirer l'échelle après qnqch üstüne olmamak, daha iyisi bulunmamak
échelle merdiven, aşama sırası, çap, ölçekli, ölçek

Fransızca » Türkçe "echelle" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
échelle à l'incendie yangın merdiveni
faire la courte échelle yükselmesine yardım etmek
sur une grande échelle büyük ölçüde
tirer l'échelle après qn/qch üstüne olmamak, daha iyisi bulunmamak
à échelle réelle gerçek büyüklük
à grande échelle büyük çaplı, çaplı, büyük ölçüde
à l'échelle de çapında
à l'échelle du pays ülke çapında, yurtçapında
à l'échelle nationale ülke çapında, yurtçapında
clause d'échelle mobile ayarlama koşulu
dégât à grande échelle büyük çaplı hasar
échelle à incendie yangın merdiveni
échelle chronostratigraphique kronostratigrafik ölçek
échelle de Babcock Babcock cetveli
échelle de coupée borda iskelesi
échelle graduée skala
petite échelle küçük ölçekli
production à grande échelle büyük çaplı üretim
recherche à large échelle geniş çaplı arama