Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "en effet" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en effet gerçekten

Fransızca » Türkçe "en effet" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
effet /efe / nm etki, sonuç; ortaya koyma, gerçekleştirme; ticaret senedi effets nmpl ev eşyası; giysiler; mal mülk effets de commerce ticaret senetleri effets personnels kişisel eşyalar effets publics devlet tahvilleri en effet gerçekten faire de l'effet etkilemek pour cet effet bu amaçla
effet [le] etki, sonuç; ortaya koyma, gerçekleştirme; ticaret senedi
faire de l'effet etkilemek
pour cet effet bu amaçla
à cet effet bu amaçla
effet tesir, efekt, etki
effet à terme vadeli poliçe
effet Ackerman Ackerman direksiyonu
effet antagonistique antogonistik etki
effet corona korona etkisi
effet couronne korona etkisi
effet d'escalier örtüşme
effet de commerce ticari senet
effet de halo ayla etkisi
effet de notoriété ayla etkisi
effet de peau cidar hadisesi, zar etkisi
effet de premier passage ilk geçiş etkisi
effet de serre sera etkisi
effet de supériorité du mot kelimenin üstünlüğü etkisi
effet kelvin cidar hadisesi, zar etkisi
effet multiplicateur çoğaltan etkisi
effet pelliculaire cidar hadisesi, zar etkisi
effet Ringelman sosyal atalet
effet secondaire yan tesir, yan etki
faire de l'effet etkilemek, tesir etmek