Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "en fusion" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en fusion ergimiş

Fransızca » Türkçe "en fusion" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
énergie de fusion füzyon enerjisi
fusion /füzyoñ / nf erime, ergime; mec. birleşme, kaynaşma
fusion [la] erime, ergime; birleşme, kaynaşma
entrer en fusion ergimek, zeveban etmek
four de fusion maden eritme ocağı
fusion kaynaşma, füzyon, zeveban, ergime, alaşım, halita
fusion nucléaire nükleer kaynaşım, çekirdeksel kaynaşım
métal en fusion ergimiş maden
point de fusion ayrılma noktası, izabe noktası
température de fusion ergime sıcaklığı, ayrılma ısısı, izabe noktası