Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "en l'espèce" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en l'espèce bu durumda

Fransızca » Türkçe "en l'espèce" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cas d'espèce benzeri olmayan hal, özel durum
espèce /espes / nf tür, cins; çeşit; tip; kon. değersiz kimse espèces nfpl din. kutsanmış ekmekşarap; tic. madeni para; nakit, peşin para cas d'espèce benzeri olmayan hal, özel durum en l'espèce bu durumda l'espèce humaine insanoğlu payer en espèces nakit ödemek une espèce de gibilerden biri
espèce [la] tür, cins; çeşit; tip; değersiz kimse
l'espèce humaine insanoğlu
une espèce de gibilerden biri
espèce cins, tür, çeşit, ırk
espèce cosmopolite yaygın tür
espèce élémentaire örnek tür
espèce éteinte tükenmiş tür, cinsi münkariz olmuş
espèce humaine ademi, insanoğlu
espèce intentionnelle amaçlı tür
espèce menacée tehdit altındaki tür
sous-espèce altcins