Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "en nage" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en nage ter içinde, tere batmış
en nage ter içinde, tere batmış

Fransızca » Türkçe "en nage" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la nage yüzerek
être en nage ter içinde olmak, tere batmış olmak
nage /naj / nf yüzme; kürek çekme à la nage yüzerek en nage ter içinde, tere batmış être en nage ter içinde olmak, tere batmış olmak se jeter à nage suya atlamak
se jeter à nage suya atlamak
être en nage tere batmak, ter içinde olmak
nage yüzme
nage papillon kelebek stili yüzme