Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "en propre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en propre kendi malı gibi

Fransızca » Türkçe "en propre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
amour-propre /amurpropr(õ) / nm özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre [le] özsaygı, izzetinefis; onur
nom propre özel ad, özel isim
propre /propr(õ) / adj temiz; özgü, has; kendi; elverişli, yarar, uygun nom propre özel ad propre à yatkın sens propre sözlük anlamı en propre kendi malı gibi un propre à rien işe yaramaz
propre à yatkın
sens propre sözlük anlamı
un propre à rien işe yaramaz
amour-propre haysiyet, öz saygı, izzetinefis
caractère propre ayırt
creuser sa propre tombe kuyusunu kazmak
dérivation propre asıl türetim
nom propre özlükad
os propre du nez burun kemiği
propre intizam, has, özgü, temiz
propre à qq'un hususiyet, mahsus
sens propre asıl anlam, özanlam
technologie propre temiz teknoloji
tout propre tertemiz