Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "en vouloir à" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en vouloir à kin beslemek; göz dikmek

Fransızca » Türkçe "en vouloir à" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sans le vouloir istemeden, elinde olmadan
vouloir /vuluar / v istemek; dilemek * nm istek, arzu en vouloir à kin beslemek; göz dikmek sans le vouloir istemeden, elinde olmadan vouloir dire demek istemek, anlamına gelmek
vouloir dire demek istemek, anlamına gelmek
vouloir prendre la lune avec ses dents olmayacak duaya amin demek
soumettre au bon vouloir insafına bırakmak
vouloir arzulamak, istemek
vouloir c'est pouvoir meramın elinden ne kurtulur
vouloir dire kastetmek, anlamına gelmek
vouloir être baptisé vaftiz olmak istemek
vouloir rester jeune zinde tutmak
vouloir savoir si umurunda olmak -dik