Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "examen" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
examen /egzameñ / nm araştırma, inceleme; sınav examen de conscience vicdan muhasebesi être reçu à un examen sınavda başarılı sayılmak, geçmek se présenter à un examen sınava girmek
examen [le] araştırma, inceleme; sınav
examen tetkik, sınav, tahkikat, yoklayış, imtihan

Fransızca » Türkçe "examen" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
commission d'examen sınav komisyonu
être reçu à un examen sınavda başarılı sayılmak, geçmek
examen de conscience vicdan muhasebesi
examen de passage bütünleme sınavı
se présenter à un examen sınava girmek
sujet d'examen sınav sorusu; sınav kâğıdı
avoir un examen de repassage bütünlemeye kalmak
divan d'examen muayene masası, muayene divanı
examen colposcopique kolposkopik inceleme
examen de conduite direksiyon sınavı
examen de conscience murakaba
examen de critique eleştirmenlik
examen de passage bütünleme sınavı
examen général sağlık yoklaması
examen gynécologique jinekolojik muayene
examen occulaire göz muayenesi
mettre en examen mercek altına almak
table d'examen muayene divanı, muayene masası