Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "extrême-onction" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
extrême-onction /ekstemoñksyoñ / nf kutsama, dinsel tören
extrême-onction [la] kutsama, dinsel tören
extrême-onction kutsama, dinsel tören

Fransızca » Türkçe "extrême-onction" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à l'extrême aşırıca, ölçüsüzce
extrême /ekstrem / adj en uçtaki, en son; çok aşırı; zorlu * nm uç; karşıt, zıt à l'extrême aşırıca, ölçüsüzce
Extrême Orient Uzakdoğu
Extrême Orient Uzakdoğu
extrême-orient /ekstremoryañ / nm Uzakdoğu
extrême-oriental , e, aux/ektremoryañtal, o / adj Uzakdoğuyla ilgili
extrême-oriental Uzakdoğuyla ilgili
l'extrême droite aşırı sağ
onction /oñksyoñ / nf yağ sürme, yağla ovma
à l'extrême aşırıca
extrême olanca, aşırı, ekstrem
extrême-oriental uzak doğuya ait
extrême droite aşırı sağcı
l'extrême droite aşırı sağ
onction yağ ile oğma, yağ sürme, yağla ovma, yağdalama