Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "four de fusion" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
four de fusion maden eritme ocağı

Fransızca » Türkçe "four de fusion" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
énergie de fusion füzyon enerjisi
fusion /füzyoñ / nf erime, ergime; mec. birleşme, kaynaşma
fusion [la] erime, ergime; birleşme, kaynaşma
en fusion ergimiş
entrer en fusion ergimek, zeveban etmek
fusion kaynaşma, füzyon, zeveban, ergime, alaşım, halita
fusion nucléaire nükleer kaynaşım, çekirdeksel kaynaşım
métal en fusion ergimiş maden
point de fusion ayrılma noktası, izabe noktası
température de fusion ergime sıcaklığı, ayrılma ısısı, izabe noktası