Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "gestion de l'agriculture" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gestion de l'agriculture zirai işletme

Fransızca » Türkçe "gestion de l'agriculture" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
gestion /jestyoñ / nf yönetme, çekip çevirme
gestion [la] yönetme, çekip çevirme
société de gestion holding
gestion bilinci, yönetim, idare, mesul
gestion agricole zirai işletme
gestion cynégétique vahşi yaşam yönetimi
gestion de portefeuille portföy yönetimi
gestion des eaux usées atık su yönetimi
gestion des plaines inondables taşkın alanı yönetimi
gestion des ressources en eau su kaynakları yönetimi
gestion financière finans yönetimi, finansal yönetim
gestion locale ademi merkeziyet
mandat de gestion mesul müdürlük belgesi