Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "hors-ligne" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
hors-ligne devre dışı, çevrimdışı

Fransızca » Türkçe "hors-ligne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller à la ligne satırbaşı yapmak
aller en droite ligne yolundan şaşmamak
entre-ligne /añtrõliyn / nf satır arası, satır aralığı
entre-ligne [la] satır arası, satır aralığı
entrer en ligne de compte göz önüne alınmak, hesaba katılmak
être hors de prix çok pahalı olmak
être hors de soi kendini kaybetmek
hors /'or / prép -dışında; -den başka, hariç être hors de soi kendini kaybetmek être hors de prix çok pahalı olmak hors de dışında, dışına hors de combat sakat, malul hors ligne çok üstün hors pair eşsiz
hors dışında; -den başka, hariç
hors d'haleine soluk soluğa, nefes nefese
hors d'usage hizmet dışı, kullanımdan kalkmış
hors de dışında, dışına
hors de combat saf dışı
hors de prix fahiş fiyatlı
hors de propos vakitsiz, gereği yokken, damdan düşer gibi
hors de question söz konusu olamaz
hors ligne çok üstün
hors pair eşsiz
hors série alışılmadık
hors service hizmet dışı, bozuk
hors-bord /'orbor / nm sürat motoru
hors-bord [le] sürat motoru
hors-concours /'orkoñkur / nm yarışma dışı
hors-concours [le] yarışma dışı
hors-d'ìuvre /'ordövr(õ) / nm çerez, meze, ordövr