Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "huile d'olive" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
huile d'olive zeytinyağı
huile d'olive zeytinyağı

Fransızca » Türkçe "huile d'olive" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faire tache d'huile gittikçe yayılmak, genişlemek
huile /üil / nf sıvı yağ; mec. önemli kişiler faire tache d'huile gittikçe yayılmak, genişlemek huile à quinquet lamba yağı huile d'olive zeytinyağı huile de Diesel dizel yağı huile de foie morue balıkyağı huile de graissage makine yağı huile de ricin hintyağı huile de table salata yağı huile lampante arınmış petrol huile solaire güneş yağı huile essentielle esans mer d'huile dingin deniz, çarşaf gibi deniz jeter de l'huile sur le feu yangına körükle gitmek verser de l'huile sur les plaies de qn yüreğine su serpmek
huile [la] sıvı yağ; önemli kişiler
huile à quinquet lamba yağı
huile de Diesel dizel yağı
huile de foie morue balıkyağı
huile de graissage makine yağı
huile de ricin hintyağı
huile de table salata yağı
huile de vitriol zaçyağı, kezzap
huile essentielle esans
huile lampante arınmış petrol
huile rosat gülyağı
huile solaire güneş yağı
jeter de l'huile sur le feu yangına körükle gitmek
mer d'huile dingin deniz, çarşaf gibi deniz
verser de l'huile sur les plaies de qn yüreğine su serpmek
à l'huile d'olive zeytinyağlı
anneau d'huile yağ bileziği, yağ segmanı
bouchon de vidange d'huile yağ boşaltma tapası, yağ boşaltma buşonu
bouton d'huile yağ çıbanı
canalisation d'huile yağ hattı, yağ kanalı, yağ yolu
carter d’ huile yağ karteri
filtre à air à bain d'huile yağ banyolu hava filtresi, yağlı hava süzgeci
filtre à huile yağ filtresi, yağ süzgeci