Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "hypothese" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
hypothèse /ipotez / nf varsayım, faraziye, hipotez
hypothèse [la] varsayım, faraziye, hipotez
hypothèse hipotez, varsayım, faraziye, farz

Fransızca » Türkçe "hypothese" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
hypothèse d'uniformité aynılık varsayımı
hypothèse de l'endosymbiose endosimbiyoz kuramı
hypothèse du wobble wobble hipotezi
hypothèse Sapir-Whorf Sapir-Whorf hipotezi