Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "ici proche" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ici proche buranın yakınında, buraya yakın
ici proche buraya yakın

Fransızca » Türkçe "ici proche" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
de proche en proche gitgide, yavaş yavaş
être proche de yakın olmak
proche /proş / adj yakın proches nmpl yakınlar, akrabalar de proche en proche gitgide, yavaş yavaş être proche de yakın olmak ici proche buranın yakınında, buraya yakın
ami proche yakın arkadaş
devenir proche yakınlaşmak
être proche de yakın olmak
futur proche yakın gelecek
proche içli dışlı, akraba, yakın
proche compagnon can arkadaşı
très proche canciğer