Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "interet" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
intérêt /eñtere / nm çıkar, yarar, menfaat; faiz; kazanç payı; yakınlık, alaka; ilgi, merak dans l'intérêt de qn lehine contre l'intérêt de qn aleyhine exciter l'intérêt ilgi uyandırmak intérêt composé bileşik faiz prendre intérêt à qch ilgi duymak
intérêt [le] çıkar, yarar, menfaat; faiz; kazanç payı; yakınlık, alaka; ilgi, merak
intérêt menfaat, faide, nema, leh, alaka, faiz, istifade

Fransızca » Türkçe "interet" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
contre l'intérêt de qn aleyhine
dans l'intérêt de qn lehine
exciter l'intérêt ilgi uyandırmak
groupe d'intérêt çıkar grubu
intérêt composé bileşik faiz
prendre intérêt à qch ilgi duymak
taux d'intérêt faiz oranı
centre d'intérêt ilgi odağı
dans l'intérêt lehinde
intérêt composé bileşik faiz
intérêt de retard temerrüt faizi
intérêt général amme menfeati, kamu yararı
intérêt minoritaire azınlık payı
intérêt moratoire temerrüt faizi
intérêt national milli menfaat
intérêt payé faiz masrafı
intérêt public kamu yararı, amme menfeati
intérêt simple basit faiz
manque d'intérêt alakasızlık
montrer de l' intérêt rağbet göstermek
montrer de l'intérêt pour ilgi göstermek
taux d' intérêt cari faiz oranı
taux d' intérêt de référence gösterge faiz oranı