Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "ischio-trochantérien" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ischio-trochantérien oturga-topurcul, oturga-topacıl

Fransızca » Türkçe "ischio-trochantérien" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ischio-anal oturgasal-büzeksel
ischio-caverneux oturga-kovukçul
ischio-clitorien oturga-dılakçıl
ischio-coccygien oturga-kımıçsal
ischio-fémoro-péronien oturga-uyluk inciksel
ischio-périnéal oturgacıl-apışçıl, oturgasal-apışsal
ischio-péritibial oturga-kokalçevrecil
ischio-rectal oturga-gödensel, oturga-gödencil
ischio-sous-trochantérien oturga-topaaltçıl
ischio-urétral oturga-üdükçül
prélombo-trochantérien belder topur yöre
trochantérien topurcul, topacıl