Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "jeu" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
jeu , x/jö / nm oyun; oyun takımı; oyun yeri; (oyunda) el; (sahnede) oyun tarzı; düzgün işleme; tam takım; seri, dizi avoir beau jeu elverişli durumda bulunmak faire le jeu de qn birine yardım etmek jeu de cartes kâğıt oyunu, iskambil jeu de mots kelime oyunu, sözcük oyunu jeu vidéo bilgisayar oyunu Jeux olympiques Olimpiyat oyunları jeux de colin-maillard körebe oyunu jeux de lumière ışık oyunları jouer gros jeu tehlikeli işe girişmek maison de jeu kumarhane mettre quelqu'un au jeu birini bir işe karıştırmak se faire un jeu de kolayca yapmak se piquer au jeu bir işi yapmakta direnmek
jeu oyun