Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Fransızca "konuşma" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
konuşma conversation [la], conférence [la], entretien [le], causerie [la], colloque [le], délibération [la], discours [le], parler [le], parlé [le], pourparlers, propos [le]
konuşma causerie, discours, conversation, colloque, propos

Türkçe » Fransızca "konuşma" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
baş başa konuşma tête-à-tête [le]
el işaretiyle konuşma pantomime [la]
kendi kendine konuşma aparté [le], soliloque [le]
konuşma dili langue parlé
konuşma kılavuzu recueil d'expressions (pour touristes)
konuşma terapisti orthophoniste [le][la]
konuşma yapmak avoir une conversation
konuşma yazarı dialoguiste [le][la]
peltek konuşma zézaiment [le]
senlibenli konuşma tutoiement [le]
abartarak konuşma hâblerie
baş başa konuşma tête-à-tête
burundan konuşma nasillement
çok konuşma jacassement
düzgün konuşma terapisi orthophonie
konuşma cihazı appareil de la parole
konuşma felci laloplégie
konuşma güçlüğü dyslogie
konuşma odası parloir
konuşma terapisti orthophoniste
konuşma ustalığı verve
konuşma yazarlığı logographie
küfürlü konuşma parole grossière, grossièreté
serbest konuşma grivoiserie
tutarsız konuşma logorrhée