Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "l'opinion public" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
l'opinion public kamuoyu

Fransızca » Türkçe "l'opinion public" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
crieur public tellal
écrivain public arzuhalci
en public herkesin önünde
enseignement public resmi öğretim
esprit public kamuoyu
fonctionnaire public resmi görevli
grand public kamuoyu
jardin public park
le bien public kamu yararı
le cri public kamuoyu
le secteur public kamu kesimi, kamu sektörü
le trésors public devlet hazinesi
ministère public savcılık
opinion public kamuoyu
ordre public kamu düzeni
public , ique/püblik / adj halkla ilgili, kamusal; genel, herkesçe bilinen * nm kamu, halk en public herkesin önünde fonctionnaire public resmi görevli opinion public kamuoyu secteur public kamu sektörü, kamu kesimi
secteur public kamu sektörü, kamu kesimi
service public kamu hizmeti
tomber dans le domaine public kamunun malı olmak
agent de l'ordre public asayiş görevlisi
audience public aleni celse
avis public aleniyet
caractère public aleniyet
conteur public meddah
crieur public çağırtmaç, tellal