Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "maison de jeu" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
maison de jeu kumarhane

Fransızca » Türkçe "maison de jeu" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la maison kendi evinde
aller à la maison varmak
garder la maison evden çıkmamak
gens de maison hizmetçiler
linge de maison çarşaf, sofra örtüsü
maison /mezoñ / nm ev; ev eşyası; ev işleri; ev halkı; soy, aile; firma, işyeri * adj inv ev yapımı; birinci sınıf, üstün à la maison kendi evinde garder la maison evden çıkmamak maison close genelev maison d'arrêt cezaevi maison de campagne yazlık ev maison de correction ıslahevi maison de la culture sanat merkezi maison de dieu tapınak maison de retraite düşkünler yurdu maison de santé akıl hastanesi maison de ville belediye konağı maison des jeunes gençlik kulübü
maison à deux étages iki katlı ev
maison close genelev
maison d'arrêt tutukevi
maison d'éducation okul
maison de campagne yazlık ev
maison de correction suçlu çocuklar evi
maison de dieu tapınak
maison de fesse genelev
maison de force tutukevi
maison de la culture sanat merkezi
maison de redressement ıslahevi
maison de retraite düşkünler yurdu
maison de santé akıl hastanesi
maison de ville belediye konağı
maison des jeunes gençlik kulübü
maison hantée perili ev
maison mortuaire ölü evi
maître de maison ev sahibi
maîtresse de maison ev sahibesi