Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "maladie" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
maladie /maladi / nf sayrılık, hastalık; mec. bozulma, bozulmuşluk faire une maladie hastalık geçirmek maladie de peau cilt hastalığı maladie infantile çocuk hastalığı maladies vénériennes zührevi hastalıklar
maladie hastalık, illet, maraz

Fransızca » Türkçe "maladie" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
assurance maladie sağlık sigortası
congé de maladie hastalık izni
faire une maladie hastalık geçirmek
feuille de maladie vizite kâğıdı
maladie de peau cilt hastalığı
maladie infantile çocuk hastalığı
6ème maladie altıncı hastalık
assurance maladie sağlık sigortası
maladie auto-immune otoimmün hastalık
maladie caractérisée karakterize hastalık
maladie cardiovasculaire kardiyovasküler hastalık
maladie chronique kronik hastalık
maladie cryptogamique ardak
maladie d'alzheimer alsheimer hastalığı
maladie d'Aujeszky Aujesjky hastalığı
maladie d'ayerza ayerza çom beldeği, ayerza sayrılığı
maladie d'Isambert domuzcul buğazça
maladie d'origine hydrique suyla taşı hastalık
maladie de Barraquer-Simons Barraquer-Simon hastalığı
maladie de Bornholm bornholm sayrılığı
maladie de Carré distemper
maladie de Chagas şagas hastalığı, Amerikan tripanosomozisi
maladie de Cushing alt türeksel temelceliği
maladie de Dupuytren Dupuytren hastalığı
maladie de Fong Fong sendromu