Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "mer de boue" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mer de boue çamur deryası

Fransızca » Türkçe "mer de boue" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
boue /bu / nf çamur, balçık; sefalet, çirkef tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak traîner dans la boue utanılacak bir hale düşmek, çamura düşmek
boue [la] çamur, balçık; sefalet, çirkef
garde-boue /gardõbu / nm inv (tekerlekte) çamurluk
garde-boue [le] (tekerlekte) çamurluk
pare-boue /parbu / nm inv çamurluk
pare-boue [le] çamurluk
tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak
traîner dans la boue utanılacak bir hale düşmek, çamura düşmek
boue çamur, çirkef, balçık
boue bleue gök çamur
boue de forage sondaj çamuru
boue déshydratée susuzlaştırılmış çamur
boue verte yeşil çamur
garde-boue çamurluk
garde-boue à bavolets kuyruklu çamurluk
pare-boue çamurluk
trainer dans la boue çamur atmak