Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "metier" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
métier /metye / nm işçilik, zanaat; iş, meslek; dokuma tezgâhı être du métier meslekten olmak, işin ustası olmak mettre une chose sur le métier işe başlamak
métier meslek, zanaat, işgal

Fransızca » Türkçe "metier" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
être du métier meslekten olmak, işin ustası olmak
faire métier et marchandise d'une chose alışık olmak, her zaman kullanmak
gâcher le métier yok pahasına çalışmak
mettre une chose sur le métier işe başlamak
armée de métier kapıkulu
gâte-métier mesleği kepaze eden kişi, ucuza çalışan işçi
métier à tisser çözgü makinesi
métier de clarinettiste zurnacılık
métier de tapissier yorgancılık
soldat de métier ottoman kapıkulu