Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "pêche" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pêche /peş / nf şeftali; balık avı; avlanan balık bateau de pêche balıkçı gemisi
péché /peş / nm günah péché mignon kötü alışkanlık
péché [le] günah
péché zünub, günah, masiyet
pêche balıkçılık, şeftali

Fransızca » Türkçe "pêche" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bateau de pêche balıkçı gemisi
canne à pêche olta kamışı
garde-pêche /gardõpeş / nm inv balık avı bekçisi
garde-pêche [le] balık avı bekçisi
péché mignon kötü alışkanlık
péché mortel büyük günah
barque de pêche manyat
bateau de pêche balıkçı teknesi
bateau de pêche à dix rames ığrıp kayığı
canne à pêche olta
capitaine de pêche reis
filet de pêche gırgır, ığrıp, tor, ablatya
garde-pêche balık avı karakol gemisi, balık avı bekçisi
ligne de pêche misina
pêche à la luminade meşale ile balık tutma
retirer le filet de pêche ığrıp çekmek
sans péché günahsızlık