Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "page-écran" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
page-écran (pl pages-écrans) /pajekrañ / nf bilg. ekran sayfası
page-écran [la] ekran sayfası
page-écran ekran sayfası

Fransızca » Türkçe "page-écran" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la page çağdaş, modern
écran /ekrañ / nm ekran; siper; beyazperde écran protecteur koruyucu ekran
écran protecteur koruyucu ekran
le petit écran küçük ekran
mise en page mizanpaj, sayfa düzeni
page /paj / nf sayfa; (roman) bölüm * nm içoğlanı à la page çağdaş, modern mise en page mizanpaj, sayfa düzeni page blanche boş sayfa tourner la page üzerinde durmamak, başka konuya geçmek
page blanche boş sayfa
saut de page sayfa kesmesi
tourner la page üzerinde durmamak, başka konuya geçmek
à la page çağcıl
écran ekran, görüntülük
écran d'ordinateur bilgisayar ekranı, bilgisayar monitörü
écran de cinéma beyazperde
écran de fumée esrar perdesi, sis perdesi
écran tactile dokunmatik ekran
fond d'ecran fon kâğıdı
mise en page mizanpaj, sayfalama
page sahife, sayfa
page blanche boş sayfa
page d'accueil anasayfa
page de couverture zahriye, baş sayfa
page de titre zahriye, baş sayfa
page impérial içoğlan
page principale anasayfa
pleine page tam sayfa