Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pendant que" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pendant que iken

Fransızca » Türkçe "pendant que" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faut battre le fer pendant qu'ilest chaud demir tavında dövülür
pendant , e/pañdañ / adj sarkık, sarkan; askıda, karara bağlanmamış
/pañdañ / nm eş, benzer pendants d'oreilles salkım küpe
/pañdañ / prép sırasında, esnasında pendant la nuit geceleyin pendant que iken
pendant la nuit geceleyin
pendant sarkık
pendant des heures saatlerce
pendant des siècles asırlaca
silène pendant nakıl çiçeği