Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "perdre l'esprit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
perdre l'esprit umutsuzluğa düşmek

Fransızca » Türkçe "perdre l'esprit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ne pas perdre de vue gözden uzaklaştırmamak
perdre /perdr(õ) / v yitirmek, kaybetmek; bozmak, berbat etmek; mahvetmek; ahlakını bozmak; bırakmak, vazgeçmek; leke sürmek; değerden düşmek perdre de vue unutmak; gözden yitirmek perdre haleine nefesi kesilmek perdre la tête boynu vurulmak; çıldırmak; soğukkanlılığını yitirmek perdre pied ayağı suyun dibinden kesilmek perdre terre gemi artık karayı görmez olmak se perdre yitmek, kaybolmak; yitip gitmek; sefahate dalmak
perdre contenance sarsılmak
perdre de l'altitude yükseklik kaybetmek
perdre de vue unutmak; gözden yitirmek
perdre haleine soluğu tıkanmak
perdre l'équilibre dengesini kaybetmek
perdre la boule aklını kaçırmak
perdre la boussole pusulayı şaşırmak
perdre la carte pusulayı şaşırmak
perdre la centaine ipin ucunu kaçırmak
perdre la face kepaze olmak
perdre la parole dilsiz olmak, dili tutulmak
perdre la raison aklını kaçırmak; bunamak
perdre la tête boynu vurulmak; çıldırmak; soğukkanlılığını yitirmek
perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak
perdre le nord pusulayı şaşırmak
perdre patience sabrı tükenmek
perdre pied ayağı suyun dibinden kesilmek
perdre sa peine emeği boşa gitmek
perdre sa salive boşuna nefes tüketmek
perdre son élan hızını kaybetmek
perdre son espoir umudunu yitirmek
perdre son latin işten hiçbir şey anlamamak
perdre son maintien şaşırmak