Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "petit mal" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
petit mal petit mal

Türkçe » Fransızca "petit mal" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
petit mal petit mal

Fransızca » Türkçe "petit mal" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-petit-fille (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifiy / nm torun kızı
arrière-petit-fille [le] torun kızı
arrière-petit-fils (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifis / nm torun oğlu
arrière-petit-fils [le] torun oğlu
au petit jour gün ağarırken
au petit matin gün doğmadan
au petit pied kısaca, özet olarak
en petit kısaca
faire mourir qn à petit feu meraktan çatlatmak
gagne-petit /ganypõti / nm inv küçük esnaf; dar gelirli kimse
gagne-petit [le] küçük esnaf; dar gelirli kimse
l'infiniment petit sonsuz küçük
le petit bétail küçükbaş
le petit écran küçük ekran
le petit monde halk sınıfı
le petit peuple halkın alt tabakası
petit , e/põti, t / adj küçük, ufak * nmf küçük (çocuk) petits nmpl enik, kedi yavrusu, köpek yavrusu faire des petits yavrulamak en petit kısaca le petit écran küçük ekran petit ami erkek arkadaş petite amie kız arkadaş petit à petit azar azar petites annonces küçük ilanlar petite cuiller çay kaşığı petit déjeuner kahvaltı pour petits et grands küçükler ve büyükler için petit doigt serçeparmak petite monnaie ufak para
petit à petit azar azar
petit ami erkek arkadaş
petit bonhomme küçük oğlan
petit collet papaz
petit comité eş dost toplantısı; küçük toplantı
petit déjeuner sabah kahvaltısı
petit doigt serçeparmak
petit four küçük pasta