Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "porter sur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
porter sur e dayanmak; ile ilgili olmak

Fransızca » Türkçe "porter sur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
porter /porte / v taşımak; sahip olmak; giymek, takmak; götürmek; tutmak; getirmek; koymak; yöneltmek; yazmak, kaydetmek; yol açmak, neden olmak porter à la tête (içki vb) başına vurmak porter des fers hapis olmak porter l'épée subay olmak porter la main sur qn el kaldırmak porter la peine d'une faute ceza görmek porter la robe yargıç olmak porter la soutane papaz olmak porter les armes asker olmak porter malheur uğursuzluk getirmek porter qn aux nues göklere çıkarmak porter sur -e dayanmak; ile ilgili olmak porter un candidat bir adaya oy vermek porter un toast sağlığına içmek se porter bien (sağlığı) iyi olmak se porter fort pour qn birine kefil olmak se porter mal (sağlığı) kötü olmak
porter taşımak; sahip olmak; giymek, takmak; götürmek; tutmak; getirmek; koymak; yöneltmek; yazmak, kaydetmek; yol açmak, neden olmak
porter à la tête (içki vb) başına vurmak
porter aux nues göklere çıkarmak
porter bonheur uğur getirmek
porter des fers hapis olmak
porter en terre gömmek, toprağa vermek
porter l'épée subay olmak
porter la contradiction itiraz etmek
porter la livrée uşaklık etmek
porter la main sur qn el kaldırmak
porter la parole sözcülük etmek
porter la peine d'une faute ceza görmek
porter la robe yargıç olmak
porter la soutane papaz olmak
porter le deuil yas tutmak
porter les armes asker olmak
porter malheur uğursuzluk getirmek
porter préjudice à zarar vermek
porter qn au pinacle birini göklere çıkarmak
porter qn aux nues göklere çıkarmak
porter qn en triomphe omuzlarda taşımak; göklere çıkarmak
porter secours à qn yardım elini uzatmak
porter un candidat bir adaya oy vermek
porter un toast kadeh kaldırmak