Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "procès" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
procès /prose / nm anat. uzantı; dava être en procès avec qn ile davalı olmak faire le procès à qn birini suçlamak sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz
procès adliyye, oluş, dava, yargılama, mahkeme, duruşma

Fransızca » Türkçe "procès" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
être en procès avec qn ile davalı olmak
faire le procès à qn birini suçlamak
intenter un procès dava açmak
procès-verbal , aux/proseverba, o / nm tutanak
procès-verbal [le] tutanak
sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz
établir un procès-verbal tutanak tutmak
faire un procès dava açmak
intenter un procès dava açmak
procès-verbal zabıtaname, zabıt, tutanak
procès-verbal d'une reunion zabıtname
procès en paternité babalık davası
registre des procès-verbaux tutanak defteri
sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz