Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "revenir de" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
revenir de ... den dönmek

Fransızca » Türkçe "revenir de" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
revenir /rõvnir / v bir daha gelmek; dönüp gelmek; yeniden ortaya çıkmak; yeniden çıkmak; görünmek; hatıra gelmek; mec. barışmak; hoşa gitmek à la charge işi yeniden ele almak cela revient au même aynı kapıya çıkar je n'en reviens pas! şaştım kaldım!, bu nasıl iş! revenir à soi kendine gelmek, ayılmak revenir de ... den dönmek revenir de loin kefeni yırtmak revenir sur vazgeçmek revenir sur ce qu'on à dit sözünden dönmek; düşüncesini değiştirmek
revenir bir daha gelmek; dönüp gelmek; yeniden ortaya çıkmak; yeniden çıkmak; görünmek; hatıra gelmek; barışmak; hoşa gitmek
revenir à soi kendine gelmek, ayılmak
revenir de loin kefeni yırtmak
revenir sur vazgeçmek
revenir sur ce qu'on à dit sözünden dönmek; düşüncesini değiştirmek
revenir dönmek, geri tepmek
revenir à la normale normalleşmek
revenir à la raison aklını başına toplamak
revenir à soi ayılmak
revenir au premier plan başa dönmek
revenir sain et sauf sağ salim dönmek
revenir sans cesse à une idée ağızda sakız gibi çiğnemek
revenir sur sa parole ikrarından dönmek