Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "s'accorder ave" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
s'accorder ave uymak

Fransızca » Türkçe "s'accorder ave" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
accorder /akorde / v uzlaştırmak, anlaştırmak; (çalgı) düzen vermek, akort etmek; (tartışmada) kabul etmek; yatıştırmak s'accorder uzlaşmak, anlaşmak; kendine vermek; yapılmak
accorder uzlaştırmak, anlaştırmak; (çalgı) düzen vermek, akort etmek; (tartışmada) kabul etmek; yatıştırmak
accorder une faveur à qn iyilikte bulunmak
s'accorder uzlaşmak, anlaşmak; kendine vermek; yapılmak
accorder nasip olmak, ihsan etmek, anlaştırmak, vermek
accorder un répit mühlet vermek, vade vermek
accorder une ristourne iskonto etmek
s'accorder bağdaşmak, uyuşmak