Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "s'entre-pousser" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
s'entre-pousser birbirini itmek, itişmek

Fransızca » Türkçe "s'entre-pousser" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aucun d'entre eux onlardan hiçbiri
d'entre nous aramızdan
entre /añtr(õ) / prép arasında, arasına; -de, -e entre autres diğer şeyler arasında, bu arada entre deux vins çakırkeyif entre nous laf aramızda d'entre nous aramızdan être entre les mains de elinde olmak
entre arasında, arasına; -de, -e
entre autres diğer şeyler arasında, bu arada
entre chien et loup gün batarken
entre chienet loup alacakaranlıkta
entre deux âges orta yaş
entre deux vins çakırkeyif
entre nous laf aramızda
entre parenthèse ayraç içinde, parantez içinde; aklıma gelmişken, bu arada şunu da belirteyim ki
entre quatre murs dört duvar arasında
entre temps bu arada, o aralık
entre temps bu arada, o aralık
entre-deux /añtrõdö / nm inv ara (dönem)
entre-deux [le] ara (dönem)
entre-ligne /añtrõliyn / nf satır arası, satır aralığı
entre-ligne [la] satır arası, satır aralığı
entre-regarder /añtrõrõgarde / v : s'entre-regarder bakışmak
entre-temps /añtrõtañ / adv bu arada
être entre les mains de elinde olmak
faire la navette (entre) (arasında) mekik dokumak
pousser /puse / v itmek; ileri sürmek, götürmek; meydana getirmek; dürtmek; canlandırmak; (iniltiçığlık vb) çıkarmak, koparmak; çıkmak pousser à bout çok öfkelendirmek pousser à la roue yardım etmek se pousser sürmek, sürüp gitmek; ilerlemek, yol almak
pousser itmek; ileri sürmek, götürmek; meydana getirmek; dürtmek; canlandırmak; (inilti/çığlık vb) çıkarmak, koparmak; çıkmak
pousser à bout sabrını tüketmek