Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "savoir ce qu'on dit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
savoir ce qu'on dit ne dediğini bilmek

Fransızca » Türkçe "savoir ce qu'on dit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à savoir yani
à savoir que şöyle ki
en savoir long çok bilgili olmak
ne savoir ou donner de la tête ne yapacağını bilememek
ne savoir sur quel pied danser ne yapacağını bilememek
sans le savoir bilmeden
savoir /savuar / v bilmek * nm bilgi à savoir yani à savoir que şöyle ki sans le savoir bilmeden
savoir gré à qn hoşnut olmak, gönül borcu duymak
savoir les tenants et les aboutissants d'une chose girdisini çıktısını bilmek
savoir mauvais gré à qn hoşnut olmamak
savoir sur le bout du doigt su gibi bilmek
savoir vivre yol yordam bilmek
savoir vivre yol yordam bilmek
savoir-faire /savuarfer / nm beceriklilik
savoir-faire [le] beceriklilik
savoir-vivre /savuarvivr(õ) / nm davranış bilgisi
faire savoir bildirmek
sans le savoir bilmeden
savoir malumat, bilme, bilmek
savoir-faire beceriklilik
savoir-vivre bilgelik, görgü, görgülülük
savoir vivre yol yordam bilmek
vouloir savoir si umurunda olmak -dik