Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "se remettre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
se remettre düzelmek, iyileşmek
se remettre iyileşmek, atlatmak

Fransızca » Türkçe "se remettre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
remettre /rõmetr(õ) / v yerine koymak; yeniden giymek; iyileştirmek; ertelemek; vermek, teslim etmek remettre qch geri vermek remettre qch à neuf onarıp yeni gibi yapmak s'en remettre à qn güvenmek, güveni olmak; kendini -e bırakmak se remettre düzelmek, iyileşmek se remettre à faire yeniden başlamak se remettre au pas yola gelmek se remettre de atlatmak, kurtulmak
remettre yerine koymak; yeniden giymek; iyileştirmek; ertelemek; vermek, teslim etmek
remettre qch geri vermek
remettre qch à neuf onarıp yeni gibi yapmak
s'en remettre à qn güvenmek, güveni olmak; kendini -e bırakmak
se remettre à faire yeniden başlamak
se remettre à flot işlerini yoluna koymak
se remettre au pas yola gelmek
se remettre de atlatmak, kurtulmak
remettre teslim etmek
remettre à la justice adalete teslim etmek
remettre dans le droit chemin yola getirmek
remettre en ordre çekidüzen vermek
se remettre à qqch eğilmek
se remettre sur pieds toparlanmak