Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "se tirer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
se tirer çekip gitmek

Fransızca » Türkçe "se tirer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
se faire tirer l'oreille kendini naza çekmek
tirer /tire / v çekmek; germek; çıkarmak; çizmek; basmak, yayımlamak; (silah) atmak; nişan almak se tirer kon. çekip gitmek tirer au large kaçmak, cızdamı çekmek tirer à sa fin sonuna yaklaşmak, bitmek üzere olmak tirer des larmes des yeux ağlatmak, gözyaşi döktürmek tirer en longueur uzatmak; uzadıkça uzamak tirer la langue dilini çıkarmak tirer les cartes iskambil falına bakmak tirer les vers du nez ağzından lafı almak, ağzını arayarak öğrenmek tirer parti de qch yararlanmak tirer sa révérence selam çakmak; çekip gitmek tirer son épingle du jeu yakasını kurtarmak, elini eteğini çekmek
tirer à conséquence önemli olmak
tirer à sa fin sonuna yaklaşmak, bitmek üzere olmak
tirer au clair gün ışığına çıkarmak, aydınlatmak
tirer au large kaçmak, cızdamı çekmek
tirer au sort kura çekmek, adçekmek
tirer avantage de den yararlanmak
tirer d'un sac deux moutures bir taşla iki kuş vurmak
tirer dans les jambes de qn ayak bağı olmak
tirer des larmes des yeux ağlatmak, gözyaşı döktürmek
tirer du néant yoktan var etmek
tirer du tombeau ölümden kurtarmak
tirer en longueur uzatmak; uzadıkça uzamak
tirer l'échelle après qn/qch üstüne olmamak, daha iyisi bulunmamak
tirer la langue dilini çıkarmak
tirer la langue à qn dilini çıkarmak
tirer le glaive savaş ilan etmek
tirer les cartes iskambil falına bakmak
tirer les ficelles ipin ucu elinde olmak
tirer les vers du nez ağzından lafı almak, ağzını arayarak öğrenmek
tirer les vers du nez de qn ağzından söz almak
tirer parti de den yararlanmak, istifade etmek
tirer parti de qch yararlanmak
tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak