Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "service à the" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
service à the çay servisi, çay takımı

Fransızca » Türkçe "service à the" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à votre service baş üstüne
entrée de service servis girişi
faire son service askerliğini yapmak
hors service hizmet dışı, bozuk
libre-service /librõservis / nm selfservis
libre-service [le] selfservis
porte de service servis kapısı, servis girişi
rendre service hizmet etmek
self-service /selfservis / nm selfservis
self-service [le] selfservis
service /servis / nm hizmet, servis; iş, görev; görevlilik; sofra takımı; ayin à votre service baş üstüne faire son service askerliğini yapmak hors service hizmet dışı,­ bozuk rendre service hizmet etmek service à the çay servisi, çay takımı service à café kahve servisi, kahve takımı service après-vente satış-sonrası servis service militaire askerlik hizmeti service public kamu hizmeti service social sosyal hizmet services secrets gizli servis
service à café kahve servisi, kahve takımı
service après-vente satış-sonrası servis
service compris servis dahil
service de dépannage tamir servisi, bakım servisi
service de réanimation yoğun bakım ünitesi
service de renseignements haber alma servisi
service de santé karantina servisi
service de transmission haberleşme hizmeti
service des urgence acil servis
service militaire askerlik hizmeti
service public kamu hizmeti
service social sosyal hizmet
station-service /stasyoñservis / nf benzin istasyonu
station-service [la] benzin istasyonu